Vragen over garantie

Garantie

Garantie en klachten


U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de K9 Shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. M.u.v. voeders en bijtartikelen. Deze kunnen niet retour gezonden worden.


Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft K9 Shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. M.u.v. voeders en bijtartikelen. Deze kunnen niet retour gezonden worden.


Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Handelsonderneming K9 Shop te retourneren. Retourzendingen worden in dit 2de geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. M.u.v. voeders en bijtartikelen. Deze kunnen niet retour gezonden worden.


De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel dat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt een mail sturen aan info@k9shop.nl.Gebreken


Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. De K9 shop raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk bij ons te melden. U kunt een e-mail sturen naar: info@k9shop.nl.